Печат PDF
egypt

ДУХОВНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ /ТУРИСТИЧЕСКИ PATCHWORK/

 

Нашите „пътешествия към Духа” преставляват Туристически patchwork – от всички предлагани от нас продукти. Те могат да бъдат избрани по желание на клиента или по препоръка на астропсихолога. 


*Туристичкески Patchwork e да  свързваш на пръв поглед напълно несъвместими по форма, консистенция и цвят кръпки /а в туристически смисъл - тяло, съдържание и дух същности/.

 

 

 


Универсалния модел на нашия продукт е представен като тетраедър


Представете си: един тетраедър, отвън виждаме 4-те му тригълни стени и разглеждаме всяка една от тези триъгълни стени по отделно:

 

  1. Траки
  2. Прабългари
  3. Богoмили
  4. Новата култура

 

Пачуърк / Пътешествия към Духа

Представете си теръедъра в дълбочина. Вижте неговата вътрешна същина, есенцията му. Тук 4-те пътеки се сливат и синтезират. Тук активностите и поляризациите се анихилират и съзнанието претърпява квантов скок – прескача в ново измерение. Това може да се осъществи чрез различните инструменти на духа, с които ще се запозанваме и кото ще усвояваме по време на нашите уъркшопи, които преставляват едно своеобразно дълбоко сакрално пилигримстване, което е по скоро стационарно от гледна точка на физическо придвижвне, но същевременно е изключително активно от гледна точка на преживявания чрез медитации и полет на мисълта. Тук ще имаме два вида сакрално пилигримстване изкачване по върховете на свещенни планини, последвани от спускане в дълбините на сакрални долини. Мястото на свещенни СПА зони. Визията тук е ЯН (върхът на планината, фалосът) от една страна, а от друга страна ИН (чашата, Светия Граал, долината, утробата, Венериния триъгълник)

Представете си четирите стени на тетраедъра като извори, от които изтича информация и ние тръгваме да я опознаем – това са 4-те страни на активно пилигримстване, което ние ви предлагаме в духа на прекрасната сентенция: „Опознай родината, за да я обикнеш” в това число опознай себе си, другите култури и планетата, за да ги обикнеш.

По този начин ние представяме историята на българският дух и етноси като едно своеобразно пътешестие имащо 4 направления-пътеки, от тази гледна точка, ние българите сме длъжни да „понесем своя кръст”, а това означава да се сблъскаме с посочения ни кръстопът. Всеки от нас ще избере по чии стъпки първо да тръгне дали по стъпките на траките, Орфей и орфизма или по следите на прабългарите и тангризма или по дирите на Боян Мага и богомилите или по пътя на Беинса Дуно и Новата Култура в Епохата на Водолея.

Всеки един от тези пътища е дълбоко философско откровение, достойно за истинските пилигрими.


Аватари от вси страни – СИНТЕЗИРАЙТЕ СЕ!


Запознайте се с историята и бъдещето на българските идеи!