Богомилските аркани

Печат PDF

tutrtle_islandМИСТЕРИИТЕ НА БОГОМИЛИТЕ. БОГОМИЛСКИ АРКАНИ КЪМ ДУХА, ДУШАТА И ТЯЛОТО.

Истината за богомилите е мистично обгърната в тайнства и загатки. Официално се твърди, че това е някаква незанчителна ерес възникнала по Българските земи през Х в. и слабо разпространила се извън нашите предели. Уви действителността е диаметрално противоположна.  Всъщност това е поредния мащабен импулс на космичните, еволюционни сили превърнали сакралните Български земи за пореден път в мощен извор на добро, истина и красота.

Богомилството се обявява против църковните догми, пищните украси, лицемерието, алчността и властолюбието на църковните служители, срастването на църковната и царската власт. То призовава към добродетелите на истинското христово учение – започва с отказ от охолния живот и призовава за кротост, смирение, взаимопомощ, равноправие и законност, зачитане на човешкия труд и достойнство, нравствена чистота.

Имали са богата апокрифна книжнина, много оратори и троична система от просветителски центрове. Богомилите се наричат и се чувстват братя и сестри. С това се премахват различията в класи и родове. Правят Братски вечери. Практикуват “възлизане в планината”. Това не е просто екскурзия, а символично и реално освобождаване на Духа от земните грижи, полет на Духа към висините. Те посрещат, празнуват и съобразяват дейността си според космическите цикли – зимно и лятно слънцестоене, пролетни и летни равноденствия. Характерно е, че високо поставят ролята на жената в обществото, признават нейното равенство с мъжа в това отношение.

Храктерно за учението им е:

- Единство на всичко видимо и невидимо. /Няма дуализъм, а развитие на Херметичния принцип на полярността./

- Троичен строеж на човека: Дух, душа и тяло.

- Символично /а не буквално/ тълкуване на писанията.

Поради гореизброените причини богомилските посланници са низвергнати от властта в лицето на цар Петър. Но въпреки гоненията и кладите те, като буен огън се разпростират на запад и пронизват културата на средновековна европа със светлина, топлина и красота.

Ввече не е тайна, че именно богомилството запалва пламъка на Хуманизма, Ренесанса, Реформацията и Великата френска революция. На Запад богомилите са известни с различни имена – бугри, катари, албигойци и др. Те създават свои школи, университети, в които преподават българската космогония, Христовото учение, мъдростта на древните народи.

Приема се също, че и Орденът на Розенкройцерите е създаден въз основа на богомилството. Той носи името на Християн Розенкройц, който е наследник на албигойци /които пък от своя страна са наследили богомилските учения/.

Розенкройцерите са прониквали във всички области на живота и навсякъде са внасяли нови идеи, творчески импулси. Техни последователи, членове на ордена са известни личности, светли умове, носители на ново знание в Европа. Сред тях са астрономът Николай Коперник, философите Франсис Бейкън, Лайбниц, Джордано Бруно, енциклопедистът Леонардо да Винчи, физиците Робърт Флут и Уйлям Максуел, Кеплер и Нютон и много други

През 17-18 век в Англия проникналото от Германия Розенкройцерство преминава в масонството, където е добре прието.

За съжаление в последствие масонството се разделя на множество, често противоборстващи си оредени, като в някои от тях първоначално заложената идея на богомилите за "братство, равенство, свобода" е съвсем опорочена.

Може би е време българите да направят необходимото, за да бъдат издирени, проучени и популяризирани данните за българското богомилство, богомилската книжнина, ролята на това учение за духовното развитие на човечеството и най-вече Европа, както и връзката му със съвременното масонство.

 

 

 

Ако този текст е докоснал сърцето и умът ви и е активирал волята ви в желание да разбулите тайните и мистерите на богомилите, то ние ще се радваме да бъдем ваши мистагози /водачи в мистериите/ в тази посока.

 

Ето и редица въпроси, които биха ви заинтересували още повече:

 - Кой е истинският родоначалник /идеолог/на богомилското движение?

- Кой е бил единствения богомил  признат от цървата в България и защо?

- Кой има интерес знанието на богомилите /под формата на розенкройски архиви/ да стои недостъпно в архивите на Ватикана и о-в Малта?

- Защо Николай Райнов счита богомилското учение за един от най-значимите етапи в духовното развитие на човечеството?

- Трите богомилски аркана за тайното им учение – какво знаем за тях?

- Какво е „перпетум мобиле”? Как този аркан се свързва с вярата, изкуството и науките?

- Какво за тях е било „панацея”? Как са лекували сърцето и същността на човека?

- Как са трансформирали 7-те смъртни гряха в 7 добродетели? Какво знаем за „философския камък” и как те са трансформирали грубите метали в благородни? Що е алхимия и има ли отношение тя към материалния свят?

 

Всички тези въпроси са вълнували древните ни предци – богомилите.

Днес ние вълнуваме ли се все още от тези загадки и мистерии?

 

Ако ви вълнуват тези въпроси и мистериите свързани с тях, заповядайте на нашите турове-уъркшопи: „По стъпките на богомилите – бугри, катари, албигойци, розенкройцери и свободните масони”