Календари на древни цивилизации

Печат PDF

През вековете почти цялото населението на Земята е използвало движението на Луната за измерване на времето. Нейното движение арабите регистрирали в т.нар. алманах, това понятие на техния език е свързано с Луната. Думата месец произлиза от латински и също означава Луна. Това съвсем не е случайно. Древните са разбирали, че лунното вляние по сила е след слънчевото. Нейната сила на привличане се усеща от всички течности на нашата планета.Тя повдига водите на всички морета и нежно ги спуска, причинявайки приливи и отливи. Тя влияе на вътрешните флуиди на всички живи организми и на киселините, благодарение на които съществува животът на планетата ни. Хилядолетия наред хората са определяли цикъла на годината като тринадесетте завъртания на Луната около Земята,

но по волята на римския император Юлий Цезар и след това на папа Грегорио 13 мярката за време била променена.

Годината била разделена на 10 и после на 12 месеца с различен брой дни. Така се изгубил един лунарен месец. Едно завъртане на Луната било механично разделено на малки части и дните били добавени към другите единадесет от месеците на годината.

Така синхронът на човека с природата и Слънчевата система бил разрушен.

Ето защо по настоящем системата на измерване и разделяне на времето в актуалния ни календар няма никакъв синхрон с циклите и времето в галактиката, а това бавно, но сигурно води човека към самоунищожение.

Съвременният човек измерва времето механично, без никаква връзка с природните цикли на планетата, на Луната и Слънцето. На свой ред часовниците са дали друг смисъл на световното развитие - нашата цивилизация е изгубила усещането си за времето като движение на природните дадености, които ни показват че сме част от галактиката. Днешните хора виждат Вселената като един механичен часовник, една безчуствена машина. Понастоящем ние смятаме, че човешкото същество е отделно колело от общия универсален часовников механизъм и нашият живот - емоционален, умствен и психически, е тотално изолиран от универсума. Тази несправедливост се усеща от целия свят, но никой не си дава сметка за причината. За съвременния човек – „времето е ПАРИ” - това е лозунг на системата. Ние го измерваме, само за да имаме индивидуална полза - за да знаем кога и колко се работи и колко се печели. Какво са лихвите - единица за измерване на времето в актуалната система на икономически и социални контакти. Щастието измерваме с усложнени термини и не ни остава време за него. Природата  и циклите ни интересуват много малко - затова тровим и рушим планетата си. Затова се унищожаваме едни други.

Календарите на маите, прабългарите и други древни цивилизации като Египет ни учат, че човечеството може да предотврати катастрофите и да спре унищожението, ако успее да се синхронизира с природните ритми. Един от начините, по които човекът може да синхронизира с планетата и галактиката, е модификацията на съществуващия вече календар и заместването му с нов – Слънчево-Лунен, който е разработен според лунните фази.

Точно това правим чрез популяризирането на нашите холистични туристически пакети, които са съобразени именно със слънчево-лунния цикъл и календар.

Слънчевата година може да бъде измерена с тринадесет месеца, всеки един от 28 дена, което означава тринадесетте точни лунни месеца, общо 364 дни, и един допълнителен ден за почивка и за посрещане на Новата Година. По този начин ние ще можем да осъзнаем, че не сме сами, а сме част от една космическа система, ще можем да разберем жената, представена от Луната, и да управляваме личното си време.