Етно и културно познавателен туризъм

Печат PDF

kalamata

Етно и културно познавателен туризъм, Арт терпия /възстановяващ връзката с корените ни и уъркшопи за себепознание и развитие на творческия ни потенциал/