Партньори

Печат PDF

 

Отговорност към хората и природата

 

Био храни

 

fde6ec9a774c5592

www.balevbiomarket.com

 

На принципа „храната да бъде нашето лекарство, а лекарството наша храна” ние потърсихме и

открихме за вас www.balevbiomarket.com - Балев Био Маркет е българска фирма вносител на органични храни и био продукти.

Мисия: да покажат на хората един по-различен начин на живот - живот в синхрон с природата.

Вярват, че био храните са по-добри за нас, обществото и природата.

Нашата гледна точка: древните мъдреци бяха казали: „Каквото ядеш такъв ставаш”.

 

 

***

АЗАРЕЯ

В хармония със самите себе си

azareiya_initiative

www.azareiya.com


Азарея /в превод от езика на траките - съзвездието “Голямата мечка”/

Света е многообразен, хората са различни, но има природни закони, които действат и не се съобразяват с това дали ние ги познаваме, приемаме, харесваме или не. Не е тайна, че формите и пропорциите на една сграда, използваните материали и ориентацията и спрямо Слънцето и планетите оказва изключително силно въздействие върху психическото и физическото здраве на нейните обитатели.

Мисия: Създават екокъщи, в които е наличен енергиен потенциал, способстващ за доброто

протичане на всички процеси в тялото на човека и за доброто му здравословно състояние.

Мото: Обратно към нашата естествена среда!

Нашата гледна точка: Нека се отърсим от стреса живееки в унисон с природните биоритми.


***

ХЛЯБ НА НАДЕЖДАТА

Богомилски хляб


eliaz_hljab

www.eliaz-bg.com

 

Богомилите са поредния мащабен импулс на космичните, еволюционни сили превърнали

сакралните Български земи за сетен път в мощен извор на добро, истина и красота. Вече не е

тайна, че именно богомилството запалва пламъка на Хуманизма, Ренесанса и Реформацията в

Европа.

В какво най-вече се състои богомислкото откровение?

Богомилите придават висш духовен смисъл на думата ХЛЯБ и затова в текста на тяхната

молитва се казва хляб “свръхестетвен”, “наднасъщен”. В края на богослужението старейшината

благославя и разчупва хляб и го раздава на всички присъстващи, което символизира

братството, единството и обединението на богомилите в Християнската вяра и им напомня за

Тайната вечеря на Христос и неговите ученици.

Благодарение на задълбочените изследвания върху приготвянето на хляба от древни времена

по нашите земи, мениджъра на завода в столичния квартал Горубляне - Маргарита Добрева

разработва и представя Богомилски хляб. Тя го нарича „Хляба на надеждата”.

Нашата гледна точка: За да яде човек „хляба на вярата” /от богомилската молитва/ е добре да

сподели с околните и „хляба на надеждата”!

 

***

 

Чиста вода

 

cobracemicals

www.cobrachemicals.com

 

Човешкото тяло съдържа около 70-75% вода, но водата вътре в него е биодинамична /жива/ т.е. тя е

структурирана в клъстерни групи. Пречките за тези структрури унищожават живота. За да премахнем

тези пречки ние търсихме и открихме: www.cobrachemicals.com - Кобра Кемикълс ООД е

представител на холандската фирма еОx Environmental.


Предлагат  комплексно решение за третиране на питейни и отпадъчни води, плувни басейни с

перфектни резултати, без никакви вредни остатъчни продукти от дезинфекцията и без

недостатъците на традиционния хлор или хлорен диоксид.

Мисия: разработване на водоразтворими продукти за различни индустриaлни приложения,

безопасни за околната среда и потребителите.

Мото: Да спасим света от дезинфекцията.

Нашата гледна точка: Докато си затваряме очите за действителният факт, че питейната ни вода се

дезинфекцира с белина, до тогава емоционалните ни състояния ще са на равнището „след мен и

потоп”.

 

***

 

Отговорност към здравето

 

Д-р Пашкулев

baner_dr.pashkulev

www.dpashkulev.info

 

„Болестите се лекуват с противодействие, а здравето се съхранява със съдействие” /Авицена/.

Изхождайки от принципа на тази максима ние търсихме и открихме за вас следните холистични

лекари и техните подходи: www.dpashkulev.info Д-р Димитър Пашкулев е един от най-добрите

популяризатори на медицинско познание у нас, успешно интегриращ академичната наука с

разнообразните природолечебни методи.

Автор и съавтор на около 40 книги свързани с холистичните подходи към здравето и живота.

Изобретател, открил и патентовал редица лечебни средства.

 

***

 

Д-р Дора Пачова

edikta_logo

www.edicta-bg.com

 

Основният принцип на хомеопатията се нарича Закон на подобието - “Simila similibus curentur”

или “Подобното се лекува с подобно”. Изследвайки този принцип ние търсихме и открихме за

вас: www.edicta-bg.com „ЕДИКТА” е Вашият професионален компас в лечението и лечебното изкуство.

Ди­рек­тора на Цен­тъ­ра д-р Дора Па­чо­ва е един от пър­ви­те ма­гис­т­ри по хо­ме­о­па­тич­на те­ра­пия в

Бълга­рия. Спе­ци­а­ли­зи­ра­ла е хо­ме­о­па­тия в Гер­ма­ния, Бел­гия, Ин­дия, Из­ра­ел, Гър­ция и др.

Председа­тел е на Асо­ци­а­ци­я­та на ле­ка­ри­те-хо­ме­о­па­ти в Бъл­га­рия.

 

***

 

Д-р Мария Папазова

papazova

play.novatv.bg/play/248541/?autostart=true

 

На принципа на холистичната медицина според която „Няма нелечими заболявания. Има хора,

които се съпротивляват.”  търсихме и открихме за вас д-р Мария Папазова.

Тя е завършила хуманна медицина през 1981г., по мението на всички, които са  се докосвали

до нея е харизматична личност  - пресечна точка на интегрирания подход в медицината.

Докато работила като асистент в института по ендокринология, усетила, че нещо концептуално е сбъркано в изучаваната традиционна медицина - тя е насочена към болестта, тушира

симптомите й, стреми се да внася лечение отвън и въобще не се занимава с проблема за

собствените защитни механизми на организма.

 

Писател е на книги и чест събеседник в множество телевизионни предавания.

Абонамент за информационен бюлетин

Въведете своя email адрес, за да се абонирате за нашия информационен бюлетин:
Ние не споделяме данните ви с трети страни.